Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 7. 2020

oblacnosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky, na východě zpočátku až skoro jasno a odpoledne ojediněle bouřky. Denní teploty 21 až 25°C, na východě 24 až 28°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ Chelčice pro šk.rok 2020/2021


            Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 písm. B) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět následujícím žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Chelčice pro školní rok 2020/21:

 

Registrační číslo uchazeče

Výsledek řízení

01/2020

přijat/a

02/2020

přijat/a

03/2020

nepřijat/a

04/2020

přijat/a

05/2020

přijat/a

06/2020

přijat/a

07/2020

nepřijat/a

08/2020

přijat/a

09/2020

přijat/a

10/2020

nepřijat/a

 

 

 

Datum zveřejnění: 29.5. 2020

 

                                                                                                                 Mgr. Eva Seberová

 ředitelka MŠ Chelčice


29. 5. 2020

Rozhodnutí starosty


11. 5. 2020

Ochrana zdraví MŠMT


11. 5. 2020

Čestné prohlášení


11. 5. 2020

Aktuálně-znovuotevření MŠ


AKTUALITY

 

INFORMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola bude otevřena od 25. 5. 2020, na základě Rozhodnutí starosty č. 4/2020.

Pro zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy, je nutno dodržovat tato opatření:


PŘÍCHOD K MATEŘSKÉ ŠKOLE A POHYB PŘED MATEŘSKOU ŠKOLOU

 • Neshromažďovat se před školou, po předání (vyzvednutí) dítěte je nutno neprodleně opustit areál školy.

 • Před budovou školy dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (např. u doprovodu dítěte to není nutné-společná domácnost)

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI

 • První den při vstupu dítěte do mateřské školy, odevzdá ředitelce MŠ zákonný zástupce čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které najdete v příloze pod informacemi. Bude možné si tiskopis vyžádat přímo ve škole a na místě jej podepsat. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 • Z důvodu zajištění bezpečnosti, bude probíhat předávání a vydávání dětí až do odvolání u hlavního vstupu do budovy mateřské školy. Rodič zazvoní a vyčká příchodu zaměstnance školy, který si dítě převezme. Při příchodu více dětí najednou, prosíme rodiče o shovívavost, může docházet ke zdržení. Proto prosíme rodiče, aby si ráno udělali dostatečnou časový reservu, pro předání dětí do MŠ.

 • Do mateřské školy budou přijímány pouze děti bez rýmy, kašle, zvýšené tělesné teploty nebo horečky a dalších příznaků nákazy. Teplota bude dětem měřena bezdotykovým digitálním teploměrem při vstupu do MŠ a v průběhu pobytu v MŠ.

 • Pokud se během dne některý z příznaků nákazy COVID - 19 u dítěte objeví, bude rodič telefonicky vyzván, aby si v co nejkratší době dítě z mateřské školy vyzvedl. PROTO VÁS ŽÁDÁME, ABY JSTE BYLI STÁLE NA TELEFONICKÉM PŘÍJMU, DOSTUPNÍ A AKTUALIZUJTE TELEFONNÍ ČÍSLO V MŠ. Při návratu zpět do MŠ musí rodič přinést potvrzení pediatra, že je dítě zdravé.

 • U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.

 • Žádáme rodiče, aby dětem nedávaly do mateřské školy žádné hračky, plyšáky, bonbóny, sušenky apod. (žádné věci z domova z důvodu hygienického opatření)

V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Pokud je nutný vstup zákonného zástupce do prostor mateřské školy, tak si vydezinfikuje ruce, v prostorách MŠ se pohybuje vždy v roušce a zdržuje se zde pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 • Každé dítě by mělo mít k dispozici dostatečný počet roušek a sáček na použité roušky (zajistí zákonný zástupce-rodič), a to pro případ, že by se v kolektivu či u zaměstnanců školy objevilo v průběhu dne blíže nespecifikované onemocnění s příznaky COVID-19.


POBYT DĚTÍ VE TŘÍDĚ

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě dojít důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem (20 až 30 sekund). Časté a správné mytí rukou je potřeba s dětmi nacvičovat i doma.

ZÁVĚR

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili nutnost umístění svých dětí do mateřské školy (přetrvávající rizikové faktory) a pokud mají možnost, dítě do mateřské školy nedávali.

Znovuotevření mateřské školy bylo projednáno 5. 5. 2020 se zřizovatelem obce Chelčice a řídí se dokumentem vydaným MŠMT, který naleznete v příloze, viz. výše.

Výše úplaty - školné za měsíc květen 2020 se nebude vybírat. Výše úplaty – stravné za měsíc květen 2020 se bude vybírat dle docházky dítěte do MŠ.
 


11. 5. 2020

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021


M ateřská škola Chelčice

Chelčice 2, 389 01 Vodňany

mschelcice@seznam.cz IČ: 75 000 113

Tel: 774 800 592 , DS: drakmwz www.mschelcice.cz

 

Informace k zápisu do MŠ Chelčice pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
jako každý rok se blíží i čas k zápisu, a proto bych Vám ráda poskytla několik informací k této události.

V naší mateřské škole poskytujeme vzdělávání zpravidla dětem od tří let věku, ale k zápisu zveme rodiče i s dětmi, kterým budou tři roky teprve v průběhu školního roku 2020 – 2021.
VZHLEDEM K ZAVEDENÝM MIMOŘÁDNÝ OPATŘENÍM SE ZÁPIS PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE.
Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v termínu od 4. do 15. května 2020.
Podání přihlášky do MŠ lze uskutečnit prostřednictvím datové schránky , emailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo lze přihlášky vhazovat do schránky označené nápisem „ZÁPIS“ umístěné vedle vstupních dveří do budovy v MŠ.

SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JSOU TYTO PŘÍLOHY:
- kopie rodného listu dítěte
- vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ
- vyplněný evidenční list - musí být vytištěn oboustranně – ne na dvou papírech)
- doložení řádného očkování dítěte: Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované, a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Pokud evidenční list od lékaře již potvrzený máte, není nutné přikládat k přihlášce prohlášení o řádném očkování, ani kopii očkovacího průkazu.

TISKOPISY SI LZE TAKÉ V KRAJNÍM PŘÍPADĚ VYZVEDNOUT VYTIŠTĚNÉ V MŠ PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ (tel: 774 800 592).

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Těšíme se na Vás.
Mgr. Eva Seberová, ředitelka mateřské školy


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


15. 4. 2020

Omalovánky drak Koronem


15. 4. 2020

Soutěž pro děti


Projekt „MAP II v ORP Vodňany“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669


 


 

Dětská malovací soutěž s drakem Koronem


 


 

Milé děti, rádi bychom s vámi sdíleli pohádkové omalovánky „Jak zvítězit nad drakem Koronem“. https://drakkoron.cz/ Pohádkové omalovánky vytiskněte, prohlédněte, vezměte barevné pastelky a obrázky vymalujte. Vymalovaného draka Korona nám vyfoťte nebo oskenujte a pošlete. Pokud budete chtít můžete nám namalovat, nakreslit nebo vyrobit i svého vlastního draka Korona. Na všechna výtvarná dílka se moc těšíme.


 


 

Vaše malovací výtvory přijímáme do konce června 2020.


 


 

Fotky (sken) výtvarných dílek zasílejte na e-mail (barbora.louzenska@seznam.cz) – vždy uveďte jméno, školu a třídu (odměny dostanete ve škole na začátku školního roku 2020/2021, všichni draci budou odměněni). Soutěž je určena všem dětem z mateřských škol a žákům 1. stupně ZŠ. Když svá díla doprovodíte nějakým textem o tom, jak vznikala, budeme velice rádi.


 


 

MAS Vodňanská ryba


15. 4. 2020

Uzavření mateřské školy


Z Rozhodnutí starosty č. 1/2020 a Rozhodnutí starosty č. 3/2020 bude Mateřská škola v Chelčicích ode dne 16.3.2020 do odvolání dočasně uzavřena.


16. 3. 2020

Stránka